Çello Hakkında

çelloÇello yaylı bir çalgı olup,notası, dördüncü çizgi/ Fa,dördüncü çizgi/ Do ve ikinci çizgi/ sol ile yazılır. Ses rengi oldukça zengindir ve ses telleri: Do, Sol, Re, La olarak akort edilir.

Kemanla aynı aileden olması nedeniyle, keman için aranılan tüm özellikler viyolonsel için de geçerlidir. Fakat çellonun kemandan daha büyük bir enstrüman olması nedeniyle, sol elin kuvvetli ve geniş, küçük parmağın uzun olması gereklidir.

Küçük çocukların ise çello derslerine 10-12 yaşları arasında başlaması oldukça uygundur ve geç başlamanın da bir zararı yoktur.

Çello solo olarak kullanıldığı gibi, yardımcı enstrüman olarak da kullanılabilmektedir.

Kemanla ya da viyola ile çalındığında, ses oldukça dolgundur fakat viyolonsel daha egemendir.

Kadın vücuduna benzemesi ve insan sesine en yakın enstrüman olması nedeniyle günümüzde oldukça popüler bir müzik aletidir.

Tellerinin adları tizden basa doğru şöyledir:

-la
-re
-sol
-do

Viyolonselde 5’li akort sistemi uygulanmaktadır. 7 pozisyona kadar numaralandırılır. Daha sonrası 7. pozisyon ve de ilerisi olarak geçer.

Çello Kursu İzmir